Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Korespondenční volby 2018 - 2. kolo


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v nejbližších dnech dostanete na adresu, kterou máte uvedenou v databázi členů ČLS JEP, volební lístky pro druhé kolo voleb do výboru, revizní komise a do rad jednotlivých sekcí.

V tomto druhém kole provedete volbu označením nejvýše 9 jmen do výboru a nejvýše 3 jmen do revizní komise. Pokud jste členem některé sekce (některých sekcí), provedete rovněž volbu do rady sekce (rad sekcí) označením nejvýše 3 jmen na hlasovací lístek/lístky pro volby do sekce/sekcí. Lístky vyplněné jiným způsobem budou vyřazeny. Prosíme všechny členy ČSNM, aby se voleb zúčastnili a vyplněné hlasovací lístky odeslali co nejdříve (nejpozději do 29. 3. 2018) poštou na uvedenou adresu: Lenka Miřatská, Klinika nukleární medicíny, FN Královské Vinohrady, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10.

Obálku, prosíme, označte „Volby ČSNM“.

Za volební komisi: Mgr. Jarmila Drymlová, Ing. Tereza Kráčmerová, Lenka Miřatská

Kurz ČLK 24.3.2018: Role MRI vyšetření v každodenní praxi.
The European School of Multimodality Imaging & Therapy (ESMIT): akce 2018.
55. DNM, Mikulov, 19.-21. 9. 2018: pozvánka, I. informace, II. informace a web akce s možností registrace.
Klinický den Klinické sekce ČSNM, Praha, 26.5.2018: pozvánka.
Nabídka odborných stáží subkatedry nukleární medicíny Olomouc pro 1. pololetí roku 2018 je ke stažení zde.

8. konference radiologické fyziky, 25.-27.4.2018, Hrotovice. Více informací a přihlášku naleznete zde.

XXIV. pracovní den technologicko-ošetřovatelské sekce ČSNM, Praha, 20. 4. 2018, program, přihláška.
XL. pracovní dny radiofarmaceutické sekce, Hotel Port, Máchovo jezero, 6.-8.6.2018; pozvánka, I. informace a II. informace. Registrace je již možná na webu akce.

Vážení kolegové, IAEA provádí sběr informací o oboru. Budete-li ochotni spolupracovat, vyplňte, prosím, formulář, který je ke stažení zde.

MUDr. Otto Lang, Ph.D.

SÚKL: Opatření obecné povahy 06-17: Stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných radiofarmak s účinností od 1.1.2018.

UEMS/EBNM: European Training Requirements for the Specialty of Nuclear Medicine

XII. Congress of WFNMB, Melbourne, Australia, 20. - 24. 4. 2018
OECD-NEA: 2017 Medical Isotope Supply Review: 99Mo/99mTc Market Demand and Production Capacity Projection 2017-2022

Vybrané publikace IAEA:

Ministerstvo zdravotnictví ČR: Seznam zdravotních výkonů s možností veřejného připomínkování.
SÚKL: Dotazy k novému zákonu o zdravotnických prostředcích: I. část, II. část
Stanovisko SÚJB: Požadavky na používání měřidel při lékařském ozáření podle atomového zákona a zákona o metrologii
Doporučení předsednictva ČLS JEP autorům publikací