Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Nové pokyny EANM týkající se analýzy nejistot v rámci výpočtu absorbované dávky - "EANM practical guidance on uncertainty analysis for molecular radiotherapy absorbed dose calculations", dostupné zde

Pozvánka na Mezinárodní onkologický kongres Znojmo,

který se koná 5.10.2018 - 6.10.2018 v prostorách Louckého kláštera Znojmo.

Detail akce na stránkách IPVZ zde, podrobný program zde

Dokument k připomínkování: EANM/SNMMI guidelines for radionuclide imaging of pheochromocytoma and paraganglioma

Milé kolegyně a vážení kolegové, pokud máte zájem, můžete připomínkovat uvedená guideline do 14.9. Připomínky posílejte na adresu otto.lang@fnkv.cz.

Text k připomínkování ke stažení zde

E-learningový kurz "Dopamine Transporter Imaging in Parkinson ́s Disease"

E-learningový kurz zaměřený na problematiku diagnostiky Parkinsonovy nemoci - informace, odkaz

Ve dne 21. září 2018 je v Londýně pořádán workshop s názvem "Ga-68 pro začátečníky". Akce je otevřena pro farmaceuty, chemiky, techniky, lékaře, výrobce přístrojů a vědce se zájmem o praktické aspekty práce s Ge-68/Ga-68 generátorem.

Bližší informace a registrace: https://ukrg.meeting.org.uk

Nabídka odborných stáží Subkatedry nukleární medicíny IPVZ Praha pro 2. pololetí roku 2018 je ke stažení zde.

Informace o specializačním kurzu IPVZ - Zabezpečování jakosti v přípravě a výrobě léčiv

Jedná se o kurz podporovaný Evropskou unií - Evropský sociální fond: Operační program zaměstnanost.
Projekt je určen pro farmaceuty a další pracovníky v přípravě k atestaci z nemocničního a veřejného lékárenství a dalších farmaceutických oborů (radiofarmaka, farmaceutická technologie, laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví.) zařazených do oboru nejpozději do 30. 6. 2017. V rámci projektu budou účastníci podpoření ve smyslu úhrady kurzovného, stravného a ubytování (při vícedenních kurzech). V kurzu bude debatována velmi aktuální problematika mikrobiologického monitoringu, LEK-17, čistých prosot aj.

Odkaz na stránky IPVZ s přihláškou zde (projekt EU, s výše uvedenou podporou) a ev. zde (kurz bez finanční podpory z fondu EU)

Xofigo – omezení používání v léčbě rakoviny prostaty


Důležitá informace oddělení farmakovigilance SÚKL z 19. 7. 2018 ohledně používání přípravku Xofigo (radium-223 dichlorid) v návaznosti na ukončení přehodnocení přínosů a rizik tohoto přípravku Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). Výsledkem přehodnocení je doporučení výrazného omezení jeho používání. Dále viz odkaz na stránky SÚKL

Pozvánka na společný meeting Britské společnosti nuleární medicíny a Irské asociace nukleární medicíny v Dublinu - 19. listopad 2018. Pozvánka a přihláška aktivní účasti, registrace bude otevřena v průběhu srpna.

Doc. MUDr. Martin Wald, PhD., předseda České lymfologické společnosti ČLS JEP, informuje o konání Evropského lymfologického kongresu (http://www.esl2018.com) ve dnech 21.-22. září 2018 v Praze. V rámci kongresu proběhne workshop vedený prof. Bourgeois (prezident Belgické lymfologické společnosti) na téma "A new TNM like classification of the lymphedema". Termín workshopu je sobota dopoledne 22.9.2018.

Aktualizace: Jednodenní účast na kongresu, kdy proběhne také výše uvedený workshop, bude pro členy ČSNM ČLS JEP za poplatek 500 Kč (jednodenní vstup na sobotu, občerstvení, program s abstrakty a certifikát s kreditním ohodnocením UEMS). Registraci účasti je třeba provést předem na adrese: http://system.amca.cz/index.php/registration/esl_2018-cz

Přednášky z proběhlých XL. Pracovních dnů radiofarmaceutické sekce, Máchovo jezero 2018 - po přihlášení dostupné členům zde
55. DNM, Mikulov, 19.-21. 9. 2018: pozvánka, I. informace, II. informace a web akce s možností registrace.
SÚKL: Opatření obecné povahy 02-18: Stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných radiofarmak s účinností od 1.6.2018.

Kompletní výsledky voleb 2018


Kompletní výsledky voleb do stálých orgánů ČSNM jsou dostupné členům ČSNM v privátní sekci webu.

XIX. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny, Nitra, 28. - 30. 11. 2018

Od 1. 6. 2018 nabude účinnosti novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která zavádí novou dávku dlouhodobé ošetřovné z důvodu potřeby dlouhodobé péče. Více zde.

The European School of Multimodality Imaging & Therapy (ESMIT): akce 2018.

UEMS/EBNM: European Training Requirements for the Specialty of Nuclear Medicine

OECD-NEA: 2017 Medical Isotope Supply Review: 99Mo/99mTc Market Demand and Production Capacity Projection 2017-2022

Vybrané publikace IAEA:

Ministerstvo zdravotnictví ČR: Seznam zdravotních výkonů s možností veřejného připomínkování.
SÚKL: Dotazy k novému zákonu o zdravotnických prostředcích: I. část, II. část
Stanovisko SÚJB: Požadavky na používání měřidel při lékařském ozáření podle atomového zákona a zákona o metrologii
Doporučení předsednictva ČLS JEP autorům publikací