Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

LEUCO-SCINT

Informační dopis pro zdravotnické pracovníky

Informace o možnosti použití metody centrifugace odebrané krve při nedostatečné rychlosti sedimentace.
Dopis je možné stáhnout ze stránek SÚKL: https://www.sukl.cz/leciva/informacni-dopis-leuco-scint-0-18mg-rad-kit-3-3-3

Kurzy IPVZ hybridního zobrazování pro nukleární medicínu


 • Webcast – Hybridní zobrazování pro nukleární medicínu – úroveň 2: Skelet
  (termín a místo konání: 8.11.2021-17.11.2021, On-line), možnost přihlášení >>zde<<
 • Webcast – Hybridní zobrazování pro nukleární medicínu – úroveň 2: Plíce
  (termín a místo konání: 22.11.2021-1.12.2021, On-line), možnost přihlášení >>zde<<

Dny nukleární medicíny 2021

Vážení přátelé,

jsme rádi, že můžeme konečně vypustit do světa informaci o termínu konání DNM.
Pořádat se budou ve dnech 11. - 13.11.2021 on-line, vysíláno bude z Prahy.
Pro další informace prosím sledujte webové stránky www.hanzo.cz/dnm, kde je možné se i zaregistrovat.
Další informace budeme přidávat i zde a na Facebook.

Za organizační výbor Martin Havel

Nabídka odborných stáží a kurzů IPVZ pro druhé pololetí 2021

Termíny atestačních zkoušek a kurzů 2021


 • jarní termín atestace - v Hradci Králové - 6.5.2021

  • kurz "Novinky v nukleární medicíně" se bude konat ve dnech 1. a 2.3.2021 na Klinice nukleární medicíny IPVZ se sídlem v Olomouci

 • podzimní termín atestace - v Praze na 3. LF UK (Královské Vinohrady) - 13.12.2021

  • kurz "Novinky v nukleární medicíně" se bude konat ve dnech 4. a 5.10.2021 v Praze na 3. LF UK (Královské Vinohrady)

Informace o nových termínech kurzů Vyšetření myokardu pomocí gated SPECT

Určeno pro lékaře v přípravě nebo se specializací v oborech nukleární medicína nebo kardiologie.

Program:

Principy metody. Radiofarmaka v nukleární kardiologii. Indikace gated SPECT myokardu; diagnostický algoritmus u pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční; posuzování prognózy a kvantifikace ischemie u pacientů se známou nemocí koronárních tepen; detekce viability myokardu. Zpracování nálezů a jejich interpretace a popis. Korelace SPECT s koronarografickými nálezy.

Termín: 13.9.2021 - 17.9.2021
Max počet účastníků: 4

Místo konání: Klinika nukleární medicíny, LF UP Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc
Školitel: Prof. MUDr. KAMÍNEK Milan, Ph.D.
Cena: 8 000,- Kč

Přihlašování na Lékařské fakultě UP Olomouc:
https://www.lf.upol.cz/zamestnanci/specializacni-vzdelavani/#c19578
https://czv-up.upol.cz/cs/registration/1934/detail/terms

SNMMI 2021 Annual Meeting

Na základě dohody IAEA a SNMMI je k dispozici 2000 přístupů na virtuální meeting SNMMI 2021, pro zájemce ze zemí s nízkou a střední úrovní příjmů, konaný ve dnech 11. - 15. června 2021.

Registrace je možná do 9. 6., registrační formulář je k dispozici >>zde<<

Výzva pro členy ČSNM k účasti v soutěži o nejlepší publikaci za rok 2020.

Pravidla soutěže o „Cenu za nejlepší publikaci“, která se uděluje za originální fulltextové publikace na poli nukleární medicíny vydané v uplynulém kalendářním roce v časopisech s přiděleným impact faktorem (IF), jsou uvedena v Příloze interního předpisu č. 2 (I b), dostupný zde

Přihlášky do soutěže jsou dle pravidel přijímány do konce května.

XXI. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny 24.11. - 26.11. 2021

Informace o NDNM jdou dostupné >>ZDE<<

Studentský den nukleární medicíny 2021

Aktualizace koeficientů pro výpočet dávek z radiofarmak pro jedince a na dělohu

Na stránkách https://csfm.cz/dokumenty/narodni-radiologicke-standardy naleznete aktualizované tabulky koeficientů pro výpočet dávek z radiofarmak včetně hodnot ekvivalentních dávek na dělohu, které lze použít pro stanovení dávky na plod v časném stádiu těhotenství. Tyto tabulky oficiálně vyjdou jako součást NRS Radiologická fyzika koncem roku 2021. Do té doby doporučujeme čerpat hodnoty z tohoto odkazu.

fyzikální sekce ČSNM

Studie České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, veřejná sbírka

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP spustila projekt - dotazníkovou studii na zjištění příčin ztráty čichu a chuti v souvislosti s onemocněním COVID-19. K financování cílů projektu byla vyhlášena veřejná sbírka.

Bližší informace o studii a odkaz na číslo transparentního účtu jsou dostupné na adrese: https://cich.info
Nová informace o dostupnosti 89Stroncia dostupná zde

Nabídka volných míst

Do sekce Inzerce přidány nové pracovní nabídky, odkaz zde

Vzdělávací program oboru radiofarmaka

Vzdělávací program oboru radiofarmaka byl uveřejněn ve Věstníku MZČR: https://www.mzcr.cz/vestnik/vestnik-c-8-2020/

Doprovodné informace k léčivým přípravkům v systému eRecept

Informace SÚKL k novým funkcionalitám systému eRecept a připravovaného lékového záznamu jsou dostupné >>>zde<<<

Webináře ESMIT - nukleární onkologie, kardiologie, neurologie

Registrace na webináře ESMIT, jejichž konání je plánováno na měsíc červen, červenec a září, jsou dostupné na adrese: https://www.eanm.org/esmit/level-1/esmit-live-webinar-series/

Pracovní den TO sekce

Vážené kolegyně a kolegové,
vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a opatřením vlády ČR rušíme plánovaný 26. pracovní den 16. 4. 2020 v Lékařském domě v Praze a přesouváme jej na duben příštího roku. Přesný termín oznámíme s dostatečným předstihem. Děkujeme všem za pochopení a doufáme, že se uvidíme příští rok a ev. i na dalších akcích ČSNM.

Rada T-O sekce ČSNM - Blanka Dočekalová, Renáta Kohutová, Ivana Kuníková

ESMIT

Výbor ČSNM vyhlašuje mimořádnou podporu účasti lékaře na ESMIT Level 3 kurzech ve Vídni s tématy:

Pooperační diagnostika skeletu, 28.-29.5.2020 (odkaz)

Management karcinomu prostaty, 10.-11.12.2020 (odkaz)

Kurzy jsou určeny pro lékaře s pokročilou znalostí v daných tématech. Výbor ČSNM považuje účast zástupce společnosti na těchto kurzech jako strategicky významnou, předpokladem přiznání materiální podpory je hlubší orientace v problematice a ochota předat získané poznatky formou písemného sdělení do časopisu Nukleární medicína, ev. na výzvu formou ústního sdělení na DNM.

ČSNM vybranému žadateli kompletně uhradí náklady na registraci, dopravu a ubytování (zajistí si sám žadatel spolu s pokladníkem ČSNM, který dohlíží na uměřenost).

Zájemce o tuto podporu prosíme o zaslání nacionále a kontaktních údajů na mail havel@csnm.cz, v předmětu uveďte „ESMIT skelet“ nebo „ESMIT prostata“. Přílohou musí být stručný motivační dopis (max 400 slov) vysvětlující důvod zájmu o příslušný kurz. Uzávěrka příjmu přihlášek je 4.3.2020. Příjemce podpory bude vybrán Výborem.

4. ročník sympozia MOST

se koná dne 3. 4. 2020 v Praze.
Akce pořádaná ve spolupráci České asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metod a České radiologické společnosti. Cílem sympozia je diskuze mezi kardiology, radiology a lékaři nukleární medicíny nad aktuálními problémy na poli multimodalitního zobrazování kardiovaskulárních chorob.

Program sympozia zde

Odkaz na přihlášku zde

10. Konference radiologické fyziky 2020

Milé kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na již 10. Konferenci radiologické fyziky.
Konference se bude konat tentokrát na Moravě v LH Hotelu Jana**** v Přerově (https://www.hotel-jana.cz/) v termínu 22. - 24. 4. 2020.
Registrační formulář naleznete na http://www.csfm.cz/akce/10-konference-radiologicke-fyziky. Přihlášky k aktivní účasti je možné zasílat do 1.3.2020.
Konference bude již tradičně probíhat ve třech dnech, od středy do pátku. Kromě odborného programu, který je tvořen příspěvky napříč oborem radiologické fyziky (radiodiagnostika, radioterapie, nukleární medicína, radiační ochrana), bude součástí konference i členská schůze ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM ČLS. Jelikož nás čeká jubilejní ročník, rády bychom konferenci obohatily o speciální program v podobě pozvaných hostů a společenských aktivit.

Již nyní se můžete těšit na workshop Ing. Jiřího Trnky, Ph.D. na téma: "NMQC – nástroj pro kontrolu kvality obrazových dat (nejen) v nukleární medicíně".

Za organizační výbor

Ing. Petra Dostálová

Nabídka odborných stáží Subkatedry nukleární medicíny IPVZ Praha pro 1. pololetí roku 2020 je ke stažení zde.

 • Specializační kurz – Kurz v Nukleární medicíně, 9.3.-10.3.2020
 • Kurz – Hybridní zobrazování pro nukleární medicínu – úroveň 2: Skelet, 21.4.2020
 • Kurz – Hybridní zobrazování pro nukleární medicínu – úroveň 2: Plíce, 29.4.2020
 • Odborná stáž – PET/CT v diagnostice a hodnocení léčebné odpovědi u lymfomů, 26.3. - 27.3.2020
 • Specializační odborná stáž v oboru nukleární medicína, 11.3. - 3.4.2020
 • Odborná stáž – Základy nukleární medicíny, 11.5. - 22.5.2020
 • Odborná stáž se zaměřením na dětskou nefrourologii, 14.5. - 15.5.2020

3rd edition of the EANM Focus Meeting

Informace o EANM Focus Meeting, který se koná v Aténách, 30. ledna - 1. února 2020. Téma: Molecular Imaging and Theranostics in Neuroendocrine Tumours (NET)

Další informace zde

Aktualizace národních radiologických standardů

Vážené kolegyně, kolegové,

vyzýváme všechna pracoviště a specialisty pracující v oboru, aby zasílali návrhy k aktualizaci či doplnění stávajících Národních radiologických standardů pro nukleární medicínu (uveřejněné ve věstníku MZČR 2/2016, dostupné zde).

Věnujte prosím této problematice náležitou pozornost, jedná se o důležitý dokument, jehož kultivace má vztah k naší každodenní profesní činnosti. Své připomínky a návrhy formou přiložené tabulky zasílejte do 31.12.2019 na adresu: nrs@csnm.cz.

Při připomínkování textu používejte prosím standardní zápis do tabulky, kterou je možno stáhnout zde. Tabulku přidejte jako přílohu mailu, uveďte v ní: stručně kdo připomínkuje – místo v textu, které připomínkujete – návrh nového znění textu – zdůvodnění, proč změnu navrhujete. Při publikaci textu ve formě Věstníku došlo ke změně formátování, a proto čísla stránek v části „Seznam“ u několika NRS neodpovídají následnému skutečnému stránkování Věstníku. Používejte tedy prosím reálná čísla stránek (případně i řádků), nikoliv čísla ze „Seznamu“.

Pokud máte připomínky k různým částem / kapitolám NRS, zasílejte je v jednotlivých mailech.

Návrh úpravy stávajících NRS:

Pro snazší třídění Vašich připomínek Vás žádáme, abyste do „předmětu mailu“ překopírovali označení té části, kterou připomínkujete, tak jak jsou uvedena pro jednotlivé části v seznamu NRS. Zvolte tedy jednu z možností uvedených níže (pro usnadnění je možné předmět mailu předvyplnit přímo klikem na konkrétní položku seznamu uvedeného níže). Do mailu jako přílohu přidejte vyplněnou tabulku.

Návrh strukturální změny NRS:

Pokud byste navrhli změny struktury NRS, uveďte do předmětu Struktura. Popište co nejpřesněji návrh změny struktury.

Návrh nového NRS:

V případě vypracování zcela nového NRS, vložte prosím do předmětu mailu příslušnou zesíleně označenou část seznamu (pro usnadnění je možné předmět mailu vyplnit přímo klikem na konkrétní položku seznamu uvedeného níže), do které by měl být nový NRS zařazen. Návrh nového standardu vyplňte dle aktuálního NRS - Obecný NRS pro zobrazovací metody nukleární medicíny nebo Obecný NRS pro terapii otevřenými zářiči.


Části NRS:

Zkratky
Úvod
I.Obecná část
Příloha A. Obecný NRS pro zobrazovací metody nukleární medicíny
Příloha B. Obecný NRS pro terapii otevřenými zářiči
II. Speciální část
NRS pro zobrazovací metody nukleární medicíny
Kardiovaskulární systém
Centrální nervový systém
Scintigrafie plic
Nefrourologie
Gastrointestinální trakt
Skelet a kostní dřeň
Štítná žláza a příštítná tělíska
Lymfatický systém
Onkologie (kromě PET)
Záněty a infekce
Scintigrafie 67Ga
PET
NRS pro terapie otevřenými zářiči
Terapie 131I
Paliativní terapie kostních metastáz
Synoviortéza
NRS pro nescintigrafické diagnostické metody
Akumulační radiojodový test
Měření celkové ledvinné funkce
Nescintigrafická hematologická radionuklidová měření

Děkujeme za spolupráci při kultivaci tohoto důležitého textu.

Výbor ČSNM

Kurz – Vyšetření myokardu pomocí gated SPECT, termíny 2020

Určeno pro lékaře v přípravě nebo se specializací v oborech nukleární medicína nebo kardiologie.

Program:
Principy metody. Radiofarmaka v nukleární kardiologii. Indikace gated SPECT myokardu; diagnostický algoritmus u pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční; posuzování prognózy a kvantifikace ischemie u pacientů se známou nemocí koronárních tepen; detekce viability myokardu. Zpracování nálezů a jejich interpretace a popis. Korelace SPECT s koronarografickými nálezy.

Místo konání: Klinika nukleární medicíny, LF UP Olomouc, I.P.Pavlova 6, Olomouc
Školitelé: Prof. MUDr. KAMÍNEK Milan, Ph.D.
Cena: 8 000,- Kč

Termíny:
1.) 3.2. – 7.2.2020
2.) 7.9. - 11.9.2020

Přihlášky zde
Od 1.11.19 je hrazen přípravek Rapiscan inj. (Regadenoson) - v rámci ambulantního diagnostického výkonu jako ZULP. V sazebníku byla provedena další úprava 6.11. - pokud byl vykázán přípravek Rapiscan v období 1.11.-6.11.19, je vhodné provést kontrolu daného účtu.

Podpora vzdělávání mladých členů ČSNM

Vážení členové,

v rámci systému podpory vzdělávání mladých členů ČSNM Výbor ČSNM vyhlašuje prioritní akci: ESMIT Autumn School 2020, Jagiellonian University Krakow, Polsko, 11.-13. září 2020

Podrobnosti o akci zde:
Registrační poplatek pokrývá 2 témata (Tracks).

Podrobné podmínky podpory jsou uvedeny zde (oddíl 3b):

Formulář žádosti dostupný zde:
Vyplnit lze po stažení elektronicky v Adobe Acrobat Readeru nebo běžných internetových prohlížečích, poté vytisknout a s podpisy odeslat oscanované. Je možné i kompletní elektronické vyplnění a odeslání s digitálními podpisy nebo vytištění formuláře a oskenování ručně vyplněné varianty.

Podpora je určena pro jednoho žadatele, předpokládaná výše nákladů kolem 15 000 Kč.

Uzávěrka příjmu žádostí 17.11.2019.

Žádosti odesílejte na mail pokladnik@csnm.cz, do kopie prosím přidejte zogala@csnm.cz. Potvrzení přijetí žádosti očekávejte do 3 dnů, v opačném případě kontaktujte prosím zogala@csnm.cz nebo havel@csnm.cz.

Vydáno nové OOP SÚKL

SÚKL OOP 03-19: Stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných radiofarmak. Nově zařazeny informace o použití radiofarmaka 18F-FMISO.

Odkaz na elektronickou verzi prezentací a posterů z 56. Dnů nukleární medicíny v Hradci Králové zde

Dostupné členům ČSNM po přihlášení

Návod pro monitoring a práci v čistých prostorách při přípravě radiofarmak

Tento návod byl vytvořen Radiofarmaceutickou sekcí České společnosti nukleární medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Návod podrobně popisuje práci v čistých prostorách spojených s přípravou radiofarmak. Na jeho základě si jednotlivá pracoviště vypracují vlastní SOP a postupy dle konkrétních dispozic a poţadavků pracoviště. Návod je určen všem pracovníkům radiofarmaceutické laboratoře.

Dostupné pro členy ČSNM po přihlášení zde

Odkaz na prezentace z XLI. pracovních dnů radiofarmaceutické sekce 22.-24.5.2019 zde

Dostupné členům ČSNM po přihlášení

MDS-ES course on Neuroimaging and Neurophysiology of Movement Disorders 2019, Brno, 7.-8. listopadu 2019


Odkaz s dalšími informacemi o akci zde
Předběždný program zde

Výzva k přihlašování na akreditovaný kvalifikační kurzu (AKK) radiologická fyzika/radiologická technika na IPVZ v Praze
- dopis doc. Doležala


Vážení kolegové,

vzhledem k tomu, že na trhu práce je velmi neutěšená situace s radiologickými fyziky a radiologickými techniky je IPVZ nakloněno otevřít letos v září/říjnu akreditovaný kvalifikační kurzu (AKK) radiologická fyzika/radiologická technika na IPVZ v Praze. Zatím je přihlášeno 5 uchazečů. Jestliže chceme dosáhnout otevření AKK letos, je nutné zaslat další přihlášky na IPVZ.

Přihlášky prosím zasílejte paní P. Pecákové z IPVZ (pecakova@ipvz.cz), telefon 271 019 248. Uvádím odkaz na webové stránky IPVZ, kde je možné přihlášku stáhnout v elektronické podobě (https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/vyukove-pracoviste- pro-radiologickou-fyziku/sdeleni-akk)

K přihlášce je nutné doložit úředně ověřené kopie diplomu a dodatku k diplomu z magisterského/inženýrského studia a kopie diplomu a dodatku k diplomu z bakalářského studia. Ověření diplomu lze provést např. na poště.

Vzhledem k tomu, že vstupní předpoklad pro přijetí do AKK Radiologická fyzika je absolvování magisterského studijního oboru matematicko-fyzikálního zaměření (alespoň 800 vyučovacích hodin matematicko-fyzikálních předmětů) a do AKK Radiologická technika absolvování magisterského nebo bakalářského studijního oboru matematicko-fyzikálního zaměření (alespoň 400 vyučovacích hodin matematicko-fyzikálních předmětů), je nutné doplnit přihlášky o seznam absolvovaných předmětů matematického nebo fyzikálního charakteru včetně hodinové dotace jednotlivých předmětů (celkový počet hodin přednášek a cvičení v semestru). Seznam musí být potvrzený studijním oddělením dané vysoké školy.

AKK se skládá z tří týdenních výukových bloků na IPVZ v Praze, dílčích zkoušek a závěrečné zkoušky. Kurzovné je 1 450, - Kč/den výuky a hradí jej jako zvyšování kvalifikace zaměstnavatel uchazeče. Po absolvování AKK uchazeč nastupuje do dvouletého specializačního vzdělávání, které je zakončeno atestací z radiologické fyziky.

Vzhledem k tomu, že nevím, jak bude vypadat situace s AKK v následujících letech, je také možné, že se jedná o poslední možnost pro absolventy matematicko-fyzikálních oborů, biomedicínského inženýrství a podobně, jak si doplnit zdravotnické vzdělání a stát se radiologickým fyzikem či radiologickým technikem a získat odpovídající kompetence, zdravotnické platové tabulky a zvýšit si plat.

Apel na závěr: otevření AKK radiologická fyzika/technika v letošním roce je pouze v našich rukách, tak prosím posílejte přihlášky na IPVZ.

Děkuji a zůstávám s pozdravem

doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
ONM FNHK
V Hradci Králové 21.6.2019

BNMS Autumn Meeting 2019, Albert Hall, Nottingham, 9.9.2019, předběžný program zde.

Specializace pro radiologické asistenty

V NCO NZO v Brně nyní probíhá projekt podporovaný ESF, jehož předmětem je podpora specializačního vzdělávání – mimo jiné i pro radiologické asistenty v nukleární medicíně. Více informací zde.

Informace pro mladé lékaře o možnosti participovat v rámci expertní skupiny EANM pro pediatrickou problematiku

Vážení kolegové,
delegát při EANM dr. Šimánek předává informaci o zajímavé nabídce z EANM pro zájemce o nukleární medicínu zaměřenou na pediatrickou problematiku, cílené zejména na mladé lékaře (do 38 let). Jedná se o zajímavou příležitost poznat práci v expertní komisi a čerpat ze zkušeností předních evropských odborníků.
Další informace v přiloženém dokumentu zde. V případě zájmu prosím zašlete kopii komunikace i delegátovi dr. Šimánkovi (msimanek@hospital-pe.cz)

Výzva redakce časopisu Nukleární medicína

Milé kolegyně a vážení kolegové.
Časopis Nukleární medicína by měli dostávat všichni členové ČSNM v rámci členských příspěvků.
Ukázalo se, že tomu tak vždy není - zejména u těch z Vás, kteří se stali členy společnosti v nedávné době. Problém je v komunikaci mezi členskou evidencí ČLS JEP a distributory časopisů a týká se i jiných časopisů v rámci ČLS JEP.
Pokud někomu z Vás časopis nechodí (a nemůže být příčinou změna adresy, kterou jste nenahlásili na evidenci členů), pošlete, prosím, tuto informaci na adresu redakce nuklmed@gmail.com.

Děkujeme za spolupráci. redakce časopisu

Purkyňův nadační fond

Purkyňův nadační fond informuje členky a členy ČSNM do 35 let věku o svých aktivitách. Fond pořádá v průběhu roku dva bezplatné vzdělávací semináře a vyhlašuje ceny za publikaci v časopise s nejvyšším impact faktorem.

První seminář v letošním roce se koná 9. 4. 2019 od 15:30 v Lékařském domě. Téma letošního jarního semináře je DIABETES MELLITUS – EPIDEMIE XXI. STOLETÍ.
Přednášet budou: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA., prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA. a prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. Seminář je ohodnocen 2 kreditními body ČLK.
Registrace na seminář je zdarma a provést ji může člen ČLS JEP do 35 let věku na webových stránkách Purkyňova nadačního fondu, na kterém také nalezne přesný program semináře - http://www.purkynuvfond.cz/seminare/diabetes-mellitus-epidemie-xxi-stoleti/.

Dále fond informuje o již 4. ročníku vyhlášení cen za publikaci v časopise s nevyšším IF publikovanou či k publikaci přijatou v roce 2018. Veškeré informace a podmínky naleznete na tomto odkazu, stejně jako registrační formulář - http://www.purkynuvfond.cz/oceneni-2018/

UEMS/EBNM Certifikát

Informace o možnosti získání certifikátu UEMS/EBNM jsou dostupné zde.
Novinkou je možnost složení první, testové části zkoušky on-line.

Informace o nové publikaci

Informujeme o nové knize Principy radiační ochrany v nukleární medicíně a dalších oblastech práce s otevřenými radioaktivními látkami, autorů Jozef Kubinyi, Jozef Sabol a Andrej Vondrák, která vyšla v roce 2018 v nakladatelství Grada - odkaz zde

Dotazníková akce IAEA/NMDI - hybridní zobrazování

IAEA sbírá informace o rozšíření hybridního zobrazování (SPECT/CT, PET/CT, PET/MR) v různých regionech. Dotazník můžete vyplnit zde

European Nuclear Medicine Guide

Evropská asociace nukleární medicíny vytvořila příručku pro lékaře nukleární medicíny, zpracovávající široké spektrum témat. Příručka je volně dostupná jako webová aplikace zde, další informace a odkaz na mobilní aplikaci zde

Nuclear Medicine Clinical Decision Support

Aplikace podporovaná EANM, určená pro odesílající lékaře, napomáhající ve výběru vhodných diagnostických metod nukleární medicíny, volně dostupná webová aplikace zde, další informace a odkaz na mobilní aplikaci zde
Nové pokyny EANM týkající se analýzy nejistot v rámci výpočtu absorbované dávky - "EANM practical guidance on uncertainty analysis for molecular radiotherapy absorbed dose calculations", dostupné zde

E-learningový kurz "Dopamine Transporter Imaging in Parkinson ́s Disease"

E-learningový kurz zaměřený na problematiku diagnostiky Parkinsonovy nemoci - informace, odkaz

Informace o specializačním kurzu IPVZ - Zabezpečování jakosti v přípravě a výrobě léčiv

Jedná se o kurz podporovaný Evropskou unií - Evropský sociální fond: Operační program zaměstnanost.
Projekt je určen pro farmaceuty a další pracovníky v přípravě k atestaci z nemocničního a veřejného lékárenství a dalších farmaceutických oborů (radiofarmaka, farmaceutická technologie, laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví.) zařazených do oboru nejpozději do 30. 6. 2017. V rámci projektu budou účastníci podpoření ve smyslu úhrady kurzovného, stravného a ubytování (při vícedenních kurzech). V kurzu bude debatována velmi aktuální problematika mikrobiologického monitoringu, LEK-17, čistých prosot aj.

Odkaz na stránky IPVZ s přihláškou zde (projekt EU, s výše uvedenou podporou) a ev. zde (kurz bez finanční podpory z fondu EU)

Xofigo – omezení používání v léčbě rakoviny prostaty


Důležitá informace oddělení farmakovigilance SÚKL z 19. 7. 2018 ohledně používání přípravku Xofigo (radium-223 dichlorid) v návaznosti na ukončení přehodnocení přínosů a rizik tohoto přípravku Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). Výsledkem přehodnocení je doporučení výrazného omezení jeho používání. Dále viz odkaz na stránky SÚKL

Přednášky z proběhlých XL. Pracovních dnů radiofarmaceutické sekce, Máchovo jezero 2018 - po přihlášení dostupné členům zde
SÚKL: Opatření obecné povahy 02-18: Stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných radiofarmak s účinností od 1.6.2018.

Kompletní výsledky voleb 2018


Kompletní výsledky voleb do stálých orgánů ČSNM jsou dostupné členům ČSNM v privátní sekci webu.

Od 1. 6. 2018 nabude účinnosti novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která zavádí novou dávku dlouhodobé ošetřovné z důvodu potřeby dlouhodobé péče. Více zde.

UEMS/EBNM: European Training Requirements for the Specialty of Nuclear Medicine

OECD-NEA: 2017 Medical Isotope Supply Review: 99Mo/99mTc Market Demand and Production Capacity Projection 2017-2022

Vybrané publikace IAEA:

Ministerstvo zdravotnictví ČR: Seznam zdravotních výkonů s možností veřejného připomínkování.
SÚKL: Dotazy k novému zákonu o zdravotnických prostředcích: I. část, II. část
Stanovisko SÚJB: Požadavky na používání měřidel při lékařském ozáření podle atomového zákona a zákona o metrologii
Doporučení předsednictva ČLS JEP autorům publikací