Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Aktuální využití metod nukleární medicíny v neurologii, seminář ÚNM 1. LF UK a VFN, Praha, 21. 6. 2018. Pozvánka.
Otevírá se specializační vzdělávání v oboru Příprava radiofarmak, které je určeno pro farmaceutické asistenty. Informační leták.
XL. pracovní dny radiofarmaceutické sekce, Hotel Port, Máchovo jezero, 6.-8.6.2018; pozvánka, I. informace a II. informace. Registrace je již možná na webu akce.

Výsledky voleb 2018


Výsledky voleb do stálých orgánů ČSNM jsou dostupné členům ČSNM v privátní sekci webu.

XIX. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny, Nitra, 28. - 30. 11. 2018

Od 1. 6. 2018 nabude účinnosti novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která zavádí novou dávku dlouhodobé ošetřovné z důvodu potřeby dlouhodobé péče. Více zde.

The European School of Multimodality Imaging & Therapy (ESMIT): akce 2018.
55. DNM, Mikulov, 19.-21. 9. 2018: pozvánka, I. informace, II. informace a web akce s možností registrace.
Klinický den Klinické sekce ČSNM, Praha, 26.5.2018: pozvánka.
Nabídka odborných stáží subkatedry nukleární medicíny Olomouc pro 1. pololetí roku 2018 je ke stažení zde.

8. konference radiologické fyziky, 25.-27.4.2018, Hrotovice. Více informací a přihlášku naleznete zde.

SÚKL: Opatření obecné povahy 06-17: Stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných radiofarmak s účinností od 1.1.2018.

UEMS/EBNM: European Training Requirements for the Specialty of Nuclear Medicine

OECD-NEA: 2017 Medical Isotope Supply Review: 99Mo/99mTc Market Demand and Production Capacity Projection 2017-2022

Vybrané publikace IAEA:

Ministerstvo zdravotnictví ČR: Seznam zdravotních výkonů s možností veřejného připomínkování.
SÚKL: Dotazy k novému zákonu o zdravotnických prostředcích: I. část, II. část
Stanovisko SÚJB: Požadavky na používání měřidel při lékařském ozáření podle atomového zákona a zákona o metrologii
Doporučení předsednictva ČLS JEP autorům publikací