Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Klinický den Klinické sekce ČSNM, Praha, 26.5.2018: pozvánka, program.
Aktuální využití metod nukleární medicíny v neurologii, seminář ÚNM 1. LF UK a VFN, Praha, 21. 6. 2018. Pozvánka.
SÚKL: Opatření obecné povahy 02-18: Stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných radiofarmak s účinností od 1.6.2018.

Kompletní výsledky voleb 2018


Kompletní výsledky voleb do stálých orgánů ČSNM jsou dostupné členům ČSNM v privátní sekci webu.

Pravidla soutěže o „Cenu za nejlepší publikaci, která se pravidelně uděluje na DNM za originální fulltextové publikace na poli nukleární medicíny vydané v uplynulém kalendářním roce v časopisech s přiděleným impact faktorem (IF).

Rozhodným datem vydání je rok vydání tištěné verze, v případě výhradně elektronických časopisů pak datum zveřejnění elektronické verze. O udělení Ceny rozhodne výbor, Cena není vymahatelná a nevzniká na ni žádný právní nárok, Cena nemusí být udělena vůbec. Proti rozhodnutí výboru o udělení Ceny se nelze odvolat. Cenu může obdržet pouze člen ČSNM, který nemá dluh na členských příspěvcích, který byl členem ČSNM i v uplynulých třech kalendářních letech, který bude zároveň prvním autorem v pořadí a jehož afiliace v publikaci je k subjektu působícímu v ČR (tj. je zapsán v obchodním či obdobném rejstříku ČR). Forma ceny je finanční dar ve výši 30.000,- Kč splatný bezprostředně po DNM bankovním převodem na účet příjemce, nejpozději však do konce kalendářního roku. Při rozhodování o udělení Ceny se výbor bude zásadně řídit výší posledně zveřejněného IF časopisu. Při existenci více publikací v časopise s nejvyšším IF může být Cena rozdělena. Do soutěže o Cenu se musí přihlásit sám autor. Přihlášky je třeba zasílat do konce května spolu s uvedením celého jména autora včetně titulů, jeho členského čísla, adresy bydliště a event. i korespondenční adresy a dále názvu a adresy afilovaného pracoviště včetně IČ, je-li přiděleno; součástí přihlášky musí být kopie článku a vyjádření souhlasu, že je autor či zastupující spoluautor ochoten vystoupit na DNM a přednést čestnou přednášku o této publikaci, což je také podmínkou udělení ceny. Přihlášky se zasílají elektronicky na adresu vědeckého sekretáře, tj. vedecky.sekretar@csnm.cz, který obratem zašle potvrzení o přijetí přihlášky. Výsledek soutěže bude oznámen v zápisu ze schůze výboru.

Doc. MUDr. Martin Wald, PhD., předseda České lymfologické společnosti ČLS JEP, informuje o konání Evropského lymfologického kongresu (http://www.esl2018.com) ve dnech 21.-22. září 2018 v Praze. V rámci kongresu proběhne workshop vedený prof. Bourgeois (prezident Belgické lymfologické společnosti) na téma "A new TNM like classification of the lymphedema". Předběžný termín workshopu je sobota dopoledne 22.9.2018. Účast na samotném workshopu pro lékaře nukleární medicíny bude bezplatná, pro případné zájemce o jednodenní účast bude cena stanovena dodatečně.

Otevírá se specializační vzdělávání v oboru Příprava radiofarmak, které je určeno pro farmaceutické asistenty. Informační leták.
XL. pracovní dny radiofarmaceutické sekce, Hotel Port, Máchovo jezero, 6.-8.6.2018; pozvánka, I. informace a II. informace. Registrace je již možná na webu akce.
XIX. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny, Nitra, 28. - 30. 11. 2018

Od 1. 6. 2018 nabude účinnosti novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která zavádí novou dávku dlouhodobé ošetřovné z důvodu potřeby dlouhodobé péče. Více zde.

The European School of Multimodality Imaging & Therapy (ESMIT): akce 2018.
55. DNM, Mikulov, 19.-21. 9. 2018: pozvánka, I. informace, II. informace a web akce s možností registrace.
Nabídka odborných stáží subkatedry nukleární medicíny Olomouc pro 1. pololetí roku 2018 je ke stažení zde.

UEMS/EBNM: European Training Requirements for the Specialty of Nuclear Medicine

OECD-NEA: 2017 Medical Isotope Supply Review: 99Mo/99mTc Market Demand and Production Capacity Projection 2017-2022

Vybrané publikace IAEA:

Ministerstvo zdravotnictví ČR: Seznam zdravotních výkonů s možností veřejného připomínkování.
SÚKL: Dotazy k novému zákonu o zdravotnických prostředcích: I. část, II. část
Stanovisko SÚJB: Požadavky na používání měřidel při lékařském ozáření podle atomového zákona a zákona o metrologii
Doporučení předsednictva ČLS JEP autorům publikací