Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Kurz IPVZ – Hybridní zobrazování pro nukleární medicínu – základy

Přihlášení a další informace na stránkách IPVZ:
Termín kurzu 5.11.2019
Termín kurzu 12.11.2019

DNM 2019

Odkaz na webové stránky akce, včetně registrace a přihlášení aktivní účasti: www.hanzo.cz/dnm

Termín příjmu abstrakt prodloužen do 10. 6. 2019

Pozvánka_DNM_2019

Podpora vzdělávání mladých členů ČSNM

Vážení členové,

v rámci systému podpory vzdělávání mladých členů ČSNM Výbor ČSNM vyhlašuje prioritní akci: ESMIT Autumn School 2019, Zagreb 20.-22.9.2019

Podrobnosti o akci zde:
Nabízí 3 témata (Tracks)- Pediatrická onkologie, Plánování radioterapie a Kardiovaskulární zobrazování. Kurz se koná ve 3 dnech, každá Track trvá 1,5 dne a opakuje se, je tedy možné absolvovat 2 Tracks.

Podrobné podmínky podpory jsou uvedeny zde (oddíl 3b):

Formulář žádosti dostupný zde:
Vyplnit lze po stažení elektronicky v Adobe Acrobat Readeru nebo běžných internetových prohlížečích, poté vytisknout a s podpisy odeslat oscanované. Je možné i kompletní elektronické vyplnění a odeslání s digitálními podpisy nebo vytištění formuláře a oskenování ručně vyplněné varianty.

Podpora je určena pro jednoho žadatele, předpokládaná výše nákladů do 20 000 Kč.

Uzávěrka příjmu žádostí 30.6.2019.

Bližší informace na vedecky.sekretar@csnm.cz

Podpora vzdělávání mladých členů ČSNM

Specializace pro radiologické asistenty

V NCO NZO v Brně nyní probíhá projekt podporovaný ESF, jehož předmětem je podpora specializačního vzdělávání – mimo jiné i pro radiologické asistenty v nukleární medicíně. Více informací zde.

Informace pro mladé lékaře o možnosti participovat v rámci expertní skupiny EANM pro pediatrickou problematiku

Vážení kolegové,
delegát při EANM dr. Šimánek předává informaci o zajímavé nabídce z EANM pro zájemce o nukleární medicínu zaměřenou na pediatrickou problematiku, cílené zejména na mladé lékaře (do 38 let). Jedná se o zajímavou příležitost poznat práci v expertní komisi a čerpat ze zkušeností předních evropských odborníků.
Další informace v přiloženém dokumentu zde. V případě zájmu prosím zašlete kopii komunikace i delegátovi dr. Šimánkovi (msimanek@hospital-pe.cz)

Purkyňův nadační fond

Purkyňův nadační fond informuje členky a členy ČSNM do 35 let věku o svých aktivitách. Fond pořádá v průběhu roku dva bezplatné vzdělávací semináře a vyhlašuje ceny za publikaci v časopise s nejvyšším impact faktorem.

První seminář v letošním roce se koná 9. 4. 2019 od 15:30 v Lékařském domě. Téma letošního jarního semináře je DIABETES MELLITUS – EPIDEMIE XXI. STOLETÍ.
Přednášet budou: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA., prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA. a prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. Seminář je ohodnocen 2 kreditními body ČLK.
Registrace na seminář je zdarma a provést ji může člen ČLS JEP do 35 let věku na webových stránkách Purkyňova nadačního fondu, na kterém také nalezne přesný program semináře - http://www.purkynuvfond.cz/seminare/diabetes-mellitus-epidemie-xxi-stoleti/.

Dále fond informuje o již 4. ročníku vyhlášení cen za publikaci v časopise s nevyšším IF publikovanou či k publikaci přijatou v roce 2018. Veškeré informace a podmínky naleznete na tomto odkazu, stejně jako registrační formulář - http://www.purkynuvfond.cz/oceneni-2018/

XLI. pracovní dny radiofarmaceutické sekce

Radiofarmaceutická sekce České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP Vás srdečně zve na XLI. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce, které se budou konat v hotelu Luna, v Koutech u Ledče nad Sázavou, v termínu 22.-24.5.2019.
Podrobné informace najdete ve II. informaci.
Přihlašování probíhá pomocí webového formuláře zde.
V případě aktivní účasti vyplňte abstrakt sdělení do připravené šablony (ke stažení zde) a zašlete na adresu rfsekce@gmail.com do 31. 3. 2019.

UEMS/EBNM Certifikát

Informace o možnosti získání certifikátu UEMS/EBNM jsou dostupné zde.
Novinkou je možnost složení první, testové části zkoušky on-line.

Radboud Summer School

The Radboud University Medical Center, Nijmegen, Holandsko, organizuje letní školu na téma: State of the Art Radionuclide Imaging and Therapy in Oncology, v termínu 12. - 16. srpna 2019.
Další informace a registrace zde

Kongres EPMA

Kongres EPMA (Evropská asociace pro prediktivní, preventivní a personalizovanou medicínu) se bude konat v Plzni v termínu 19. - 22. září 2019. Stránka akce zde

Informace o nové publikaci

Informujeme o nové knize Principy radiační ochrany v nukleární medicíně a dalších oblastech práce s otevřenými radioaktivními látkami, autorů Jozef Kubinyi, Jozef Sabol a Andrej Vondrák, která vyšla v roce 2018 v nakladatelství Grada - odkaz zde

Kurz – Vyšetření myokardu pomocí gated SPECT

Určeno pro lékaře v přípravě nebo se specializací v oborech nukleární medicína nebo kardiologie.

Program:
Principy metody. Radiofarmaka v nukleární kardiologii. Indikace gated SPECT myokardu; diagnostický algoritmus u pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční; posuzování prognózy a kvantifikace ischemie u pacientů se známou nemocí koronárních tepen; detekce viability myokardu. Zpracování nálezů a jejich interpretace a popis. Korelace SPECT s koronarografickými nálezy.

Max počet účastníků: 4
Místo konání: Klinika nukleární medicíny, LF UP Olomouc, I.P.Pavlova 6, Olomouc
Školitelé: Prof. MUDr. KAMÍNEK Milan, Ph.D.
Cena: 8 000,- Kč

Termíny:
1.) 4.2. – 8.2.2019
2.) 9.9. - 13.9.2019
3.) 11.11. - 15.11.2019 (nový termín!)

Přihlášky zde

European Nuclear Medicine Guide

Evropská asociace nukleární medicíny vytvořila příručku pro lékaře nukleární medicíny, zpracovávající široké spektrum témat. Příručka je volně dostupná jako webová aplikace zde, další informace a odkaz na mobilní aplikaci zde

Nuclear Medicine Clinical Decision Support

Aplikace podporovaná EANM, určená pro odesílající lékaře, napomáhající ve výběru vhodných diagnostických metod nukleární medicíny, volně dostupná webová aplikace zde, další informace a odkaz na mobilní aplikaci zde

Článek "Assessment of renal function before contrast media injection: right decisions based on inaccurate estimates"

týmu autorů VFN Praha, k dispozici zde

XLI. pracovní dny radiofarmaceutické sekce

Radiofarmaceutická sekce České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP Vás srdečně zve na XLI. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce, které se budeu konat v hotelu Luna, v Koutech u Ledče and Sázavou, v termínu 22.-24.5.2019 - I. informace

E-learningový kurz "Dopamine Transporter Imaging in Parkinson ́s Disease"

E-learningový kurz zaměřený na problematiku diagnostiky Parkinsonovy nemoci - informace, odkaz

Informace o specializačním kurzu IPVZ - Zabezpečování jakosti v přípravě a výrobě léčiv

Jedná se o kurz podporovaný Evropskou unií - Evropský sociální fond: Operační program zaměstnanost.
Projekt je určen pro farmaceuty a další pracovníky v přípravě k atestaci z nemocničního a veřejného lékárenství a dalších farmaceutických oborů (radiofarmaka, farmaceutická technologie, laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví.) zařazených do oboru nejpozději do 30. 6. 2017. V rámci projektu budou účastníci podpoření ve smyslu úhrady kurzovného, stravného a ubytování (při vícedenních kurzech). V kurzu bude debatována velmi aktuální problematika mikrobiologického monitoringu, LEK-17, čistých prosot aj.

Odkaz na stránky IPVZ s přihláškou zde (projekt EU, s výše uvedenou podporou) a ev. zde (kurz bez finanční podpory z fondu EU)

Přednášky z proběhlých XL. Pracovních dnů radiofarmaceutické sekce, Máchovo jezero 2018 - po přihlášení dostupné členům zde

Vybrané publikace IAEA:

XXI. pracovní den Technologicko-ošetřovatelské sekce - Celostátní konferenci ČSNM a ČAS, 10.04.2015, Praha, Lékařský dům, pozvánka, přihláška, program