Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Nabídka odborných stáží Subkatedry nukleární medicíny IPVZ Praha pro 2. pololetí roku 2018 je ke stažení zde.

UEMS/EBNM: European Training Requirements for the Specialty of Nuclear Medicine

Vzdělávací program specializačního vzdělávání lékařů v oboru Nukleární medicína je popsán ve Věstníku MZd ČR 2015, částka 9.

Seznam akreditovaných zařízení pro specializační vzdělávání lékařů je zde.

Termíny atestací lékařů z NM jsou obecně zveřejňovány na na webu MZd. Konkrétně v roce 2015 se atestace lékařů z NM konají 3.6.2015 na LF MU Brno a 3.12.2015 na LF UP Olomouc.