Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Národní radiologické standardy

Guidelines

Aktuální stav zpracovávání návrhů NRS můžete najít v sekci Společnost -> Rozpracované materiály.

Vážení kolegové,

V tomto roce proběhne aktualizace Národních radiologických standardů, které byly zveřejněny ve Věstníku MZ ČR č. 9/2011 (PDF verze ke stažení zde).

Prosíme o zaslání podnětů k aktualizaci textu na adresu garanta aktualizace NRS – Nukleární medicína: pavel.koranda@fnol.cz. Při návrhu oprav je možno použít i text vyhlášky ve Wordu (ze stažení zde). Pro jednodušší zpracování změn přitom ale prosíme, abyste zasílali garantovi jen příslušnou část textu, ve které navrhnete aktualizaci, s případným slovním doprovodem v mailu.

Vzhledem k nutnosti provedení vnitřní oponentury NRS v rámci ČSNM prosíme o zaslání podnětů do 31. 7. 2014.

Jménem výboru ČSNM děkuje za spolupráci
doc. MUDr. Pavek Koranda, PhD.
místopředseda pro vnitřní záležitosti

Výbor ČSNM byl začátkem 21. století vyzván Ministerstvem zdravotnictví ČR (MZd) k nominování specialistů, kteří by připravili národní radiologické standardy (NRS) - materiál, který by představoval soubor schválených standardů správných lékařských radiologických postupů v nukleární medicíně, jak se o něm hovoří ve Směrnici Rady Evropské unie 97/43/Euratom ze dne 30. června 1997. Přední čeští odborníci v rámci grantového projektu MZd vypracovali ke 14.12.2005 návrh NRS, který byl oponován výborem ČSNM a dalšími subjekty. Materiál byl 24.8.2011 vydán ve Věstníku MZ ČR, částka 9/2011, s. 99-247.

Následně dne 9.10.2012 bylo ve Věstníku MZ ČR, částka 8/2012, s. 39 oznámeno, že zmiňovaný materiál představuje národní radiologické standardy ve smyslu zákona 373/2011 Sb.

Dále, již bez spolupráce s ČSNM, vyšlo dne 4.4.2013 ve Věstníku MZ ČR, částka 2/2013, s. 2 "Oznámení o novém znění textu".