Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Proč se registrovat k webu ČSNM?

Aby bylo možno se přihlásit.

Proč se přihlásit k webu ČSNM?

Nejste-li členem ČSNM, budete mít usnadněné opakované vyplňování přihlášek na odborné akce ČSNM, jiný význam to nemá. Členové ČSNM mají navíc přístup k vnitřním dokumentům ČSNM (např. zápisy ze schůzí) a mají možnost hlasovat v anketách.

Jak probíhá registrace k webu ČSNM?

Po vyplnění povinných polí v registračním formuláři a jeho odeslání se z bezpečnostních důvodů budete muset poprvé přihlásit. Po přihlášení se vám zobrazí možnost přihlásit se za člena ČSNM. Pokud již členem jste a registrujete se pod novým e-mailem, zašlete na adresu vedecky.sekretar@csnm.cz požadavek na nastavení práv člena pro tuto adresu spolu s vaším členským číslem, celým jménem a kontaktní adresou. V nejbližším možném termínu zkontroluje vědecký sekretář, zda jste členem ČSNM. Pokud ano, nastaví vám na webu příslušné oprávnění a budete o tom informován(a) e-mailem. Poté se vám zpřístupní celý web a přestane se nabízet možnost přihlásit se za člena.

Musím vyplnit všechna pole?

Povinná pole jsou označena červeně, jedná se o vaši e-mailovou adresu, pomocí které se budete přihlašovat, dále o heslo, jméno, příjmení a korespondenční adresu. Heslo je ukládáno ve formě šifrovaného otisku, ostatní údaje jsou nezbytné pro porovnání s členskou evidencí a pro rozpoznání vašeho členství.

Jak se přihlásit za člena ČSNM?

Po registraci k webu ČSNM se zobrazí možnost vytisknout členskou přihlášku. Máte-li o členství zájem, vytiskněte ji a podepsanou odešlete vědeckému sekretáři ČSNM. Ten ji předloží na nejbližší schůzi výboru ČSNM ke schválení. Budete-li přijat(a), vědecký sekretář vám bezodkladně zpřístupní celý web a budete si moci zkontrolovat rozhodnutí výboru v zápisu ze schůze. V opačném případě budete vyrozuměn(a) e-mailem o zamítavém stanovisku výboru.

Je třeba hlásit změny údajů i do oddělení členské evidence ČLS JEP?

Ano!!! Údaje vámi uváděné na webu ČSNM vám slouží jen pro usnadnění vyplnění přihlášky za člena ČSNM a přihlášek na odborné akce a dále pro určení, které části webu jsou pro vás přístupné. Případné změny v těchto údajích se nepropagují do Centrální evidence členů vedené u ČLS JEP. Proto je třeba všechny změny hlásit obvyklým způsobem i tam. Kdykoliv si změníte údaje ve vašem profilu, nabídne se vám možnost vytištění změnového formuláře, který pak odešlete do Centrální evidence členů ČLS JEP . Údaje vedené na webu ČSNM v žádném případě nepředstavují duplikát centrální databáze, která je jako jediná určující z pohledu členské evidence.

Co dělat, když zapomenu heslo?

Z vaší přihlašovací e-mailové adresy pošlete na adresu vedecky.sekretar@csnm.cz žádost. V nejbližším možném termínu vám vědecký sekretář zašle nově vygenerované heslo, pomocí kterého se budete moci přihlásit a pak si jej změnit. Nejste-li členem, máte smůlu - můžete si ovšem založit nový účet na jinou e-mailovou adresu.

Co dělat, když chci změnit přihlašovací e-mailovou adresu?

Zcela jednoduše si založte nový účet s požadovanou adresou. Jste-li navíc členem ČSNM, pošlete na adresu vedecky.sekretar@csnm.cz žádost obsahující vaši starou i novou přihlašovací e-mailovou adresu spolu s vaším členským číslem, korespondenční adresou a celým jménem. To proto, aby bylo možno ověřit vaše členství. V nejbližším možném termínu bude váš starý účet zneaktivněn a novému účtu budou přidělena práva člena ČSNM.

Jak probíhá přihlašování na odborné akce?

Pro konkrétní akci je k dispozici jeden nebo více přihlašovacích formulářů – např. na jeden den akce, na celou akci, časná registrace, pozdní registrace, registrace firmy apod. Do vámi zvoleného formuláře budou zkopírovány údaje z vašeho profilu. Chybějící údaje doplníte a data budou uložena. E-mailem dostanete potvrzení o uložených datech. Uložená data si budete moci kdykoliv prohlédnout, změny v přihlášce ale možné nejsou. Nicméně až do uzávěrky přihlašování máte možnost přihlášku zrušit a případně vytvořit novou. Požadujete-li změny po uzávěrce, je třeba komunikovat pak již přímo s organizátorem akce.

Jak se přihlásit k aktivní účasti na odborné akci?

Text na samostatné stránce

Jsou ankety anonymní?

Ano, ankety jsou anonymní, přestože vyžadují vaše přihlášení. Přihlášení je nezbytné jednak pro omezení práva hlasovat jen na členy ČSNM a jednak pro zabezpečení, že každý hlasující bude hlasovat nejvýše jedenkrát. Můžete správci webu důvěřovat, že v databázi u vašeho jména je pouze příznak o tom, že jste hlasoval(a), ne však jak.

Jak se dozvím o výsledku ankety?

V závislosti na zadání ankety, některé ankety mohou ukazovat průběžné výsledky, jiné nikoliv a výsledky jsou zpřístupněny až po jejich ukončení. Čas ukončení možnosti hlasovat je vždy uveden u ankety. V sekci ankety jsou členům zpřístupněny výsledky předchozích anket.

Co znamená trvalé přihlášení k webu ČSNM?

Pokud zaškrtnete tuto možnost a budete navštěvovat web ČSNM častěji než jedenkrát za 30 dní, nebudete se muset opakovaně přihlašovat. Podmínkou ovšem je, aby váš prohlížeč nesmazal soubory cookies dříve.